Project

Mijn Werkwaarden werd ontwikkeld in het kader van een transnationaal ESF-project "Bridging severe disabilities@work" .

Algemene situering van het project

Op 1 januari 2019 ging het ESF-project "Bridging severe disabilities @work" van start. Het loopt tot 31/03/2022.

Doelstelling van dit project is het activeren op maat van mensen met een (zeer) hoge ondersteuningsnood.

In de sector (en breder in Vlaanderen) constateren we dat het een steeds grotere uitdaging wordt om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood de brug te maken richting een geschikte activering via werk.

Daarom heeft Groep Maatwerk een aanvraag ingediend voor een transnationale ESF-oproep, die toelaat deze problematiek vanuit een breder en internationaal perspectief te benaderen, en tot andere inzichten te komen.

Voor de tewerkstelling van personen met een beperking wordt veelal vertrokken vanuit de beschikbare competenties: wat KAN deze persoon? Er wordt dan een match gezocht tussen competenties en takenpakket.

Er bestaan heel wat kwaliteitsvolle instrumentaria over het inventariseren van competenties, ook voor personen met een beperking.

Minstens even belangrijk is echter rekening te houden met de werkaspiraties: wat WIL een persoon?

Inventariseren van werkaspiraties voor personen met een (zeker cognitieve) beperking is verre van evident, en blijkt zelfs een wetenschappelijk blinde vlek.

Omdat dit van fundamenteel belang is voor toekomstige slaagkansen op de arbeidsmarkt, bundelen we transnationale kennis en expertise. We werken aan 1. Een theoretisch onderbouwd instrument dat 2. empirisch wordt afgetoetst bij een brede doelgroep. Deze bestaat uit BuSO-leerlingen (OV 1, 2 en 3), werkzoekenden bij GTB, doelgroepwerknemers van Maatwerkbedrijven en de doelgroep Begeleid Werken.

Het eindproduct van ons empirisch en academisch onderzoek achterhaalt hoe we werkaspiraties voor personen met een (cognitieve) beperking in kaart kunnen brengen, conform de vereiste psychometrische processen. Het resultaat is een wetenschappelijk én gevalideerd instrument: “Mijn werkwaarden".

Meer weten? Download hieronder ons uitgebreid projectverslag

  1. Rapport wetenschappelijke methodologie_samenvatting.pdf

    0,51 MB

Logo_ESF