Feedbackrapport

Na het invullen worden jouw scores automatisch verwerkt, genormeerd en omgezet naar een gepersonaliseerd feedbackrapport, dat u via e-mail (PDF) ontvangt. Dit rapport bestaat uit 2 luiken:

1. Deelnemersrapport: 

Een heldere visuele voorstelling waarin de scores op alle werkwaarden in één overzichtelijke figuur (donut) gebundeld zijn. Dit rapport is ontwikkeld en afgestemd op gebruik voor en (vooral) door de deelnemer. Hij/zij is eigenaar/eindgebruiker van dit rapport.

Radialchart

2. Verdiepend feedbackrapport per werkwaarde:

Het 2e luik van het rapport is veelal verdiepend en eerder technisch van aard. Het is als dusdanig eerder bedoeld voor gebruik door leerkrachten/werkgevers/begeleiders/...

Het verdiepend rapport bevat:

a) een kopie van de overzchtsfiguur uit het deelnemersrapport

b) een uitgebreid rapport per werkwaarde, met daarin:

  1. De schaalscore + normering
  2. Een grafische curve, waarin de score van de deelnemer afgezet wordt tegen deze van een representatieve normgroep. Deze geeft duiding aan de gemiddelde (en vaakst voorkomende) scores en de spreiding in het antwoordgedrag (hoe breder de curve, hoe meer gespreid er binnen de populatie wordt geantwoord)
  3. Een decieltabel  waarin de gerhanteerde normering verder wordt toegelicht. Hierin vindt u de maximumscores van de laagste 10 % van de populatie (deciel 1) t.e.m. de hoogste 10 % van de populatie (deciel 10).

Benieuwd? Download alvast ons demorapport hieronder

  1. Mijn werkwaarden_demorapport.pdf

    0,92 MB

Logo_ESF